Verkeersborden en verkeersveiligheid

18/04/2017 By Redactie

Verkeersborden en verkeersveiligheid

Veel verkeersdeelnemers hebben een haat-liefde verhouding met verkeersborden. We hebben ze nodig om te bepalen wat waar mag, maar liever zien we weinig borden. Hoe zit het eigenlijk met het effect van een verkeersbord op de verkeersveiligheid?

Uit onderzoek van onder meer het SWOV is gebleken dat ervaren bestuurders voorkeur afgaan op natuurlijke aanwijzingen op en om de weg. Zij ‘zien’ minder verkeersborden dan beginnende bestuurders. Dat wil zeggen dat zij er minder op letten en beslissingen nemen op basis van wegsituatie, mate van gevaar en ervaring.

Toch zijn volgens datzelfde onderzoek verkeersborden wel degelijk van belang. In veel situaties kunnen we namelijk niet uit de wegsituatie afleiden wat we moeten doen. Denk aan plaatselijk geldende regels over snelheid, geslotenverklaring, rijrichting en voorrang. Daarnaast zijn er nog die minder ervaren bestuurders, en omstandigheden waardoor de wegsituatie niet duidelijk is – denk aan verminderd zicht.

Voorbeeld

Neem het volgende voorbeeld. U rijdt op een provinciale weg en er komen wat huizen en geparkeerde auto’s in beeld. Rijdt u dan een bebouwde kom binnen? Dat is vaak niet duidelijk. Nu passeert u dit bord.

Verkeersbord bebouwde kom Erdi

Meteen is duidelijk dat u de de bebouwde kom van Amsterdam binnenrijdt. Maar als er verder geen borden zijn, weet u dan hoe hard u mag? Het antwoord is natuurlijk 50 km/u. Iedereen weet wel dat dit de standaard maximumsnelheid is binnen de bebouwde kom. Maar als u ter plaatse nu 70 km/u mag? Dan is het fijn als dat met zo’n rond bord met een rode rand wordt aangegeven, anders rijdt u nodeloos 50.

Bordenkennis

Hoe staat het eigenlijk met uw bordenkennis? Vijf vragen:

Als op een matrixbord boven de weg een getal staat, is dat dan een adviessnelheid?
Nee, een matrixbord staat gelijk aan een gewoon verkeersbord. Als de aangegeven snelheid lager is dan die van andere borden, dan geldt de maximumsnelheid op het matrixbord.

Als u een bord ziet dat aangeeft dat u rechtsaf mag, en een tijdelijk bord dat dit verbiedt, welk bord heeft dan gelijk?
Het tijdelijke verkeersteken gaat voor.

Wat betekent dit bord?

verkeersbord poller

Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld.

Hoe zit het met die laadpaalborden? Wat betekent het linker bord, en wat het rechter?

verkeersbord laadpaal parkeren

Dit zijn van die nieuwe borden die je steeds meer ziet. Het linker bord geeft aan dat je hier alleen mag parkeren als je een elektrische auto hebt die ook daadwerkelijk oplaadt, of in elk geval als er een laadstekker in zit. Overigens kan hier een onderbord zijn met bv. de tekst: ‘10.00 – 22.00 h’. De venstertijd geeft dan aan dat de regelgeving alleen binnen deze tijden geldt.
Het rechter bord is voor een parkeerplaats die is aangelegd voor elektrische auto’s. Je hoeft hier dus niet op te laden om te mogen parkeren, maar het moet wel gaan om een auto met elektrische aandrijving.

Wat betekent dit bord?

verkeersbord gesloten

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven. Het gaat dus om de lengte en niet om de breedte, maar dat begreep u hopelijk al uit het aantal meters.

Waarschuwende borden

Waarschuwend verkeersbord ErdiTegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van attentieborden. Verkeersdeelnemers moeten op van alles letten, daarom is het goed dat zij attent gemaakt worden op belangrijke situaties.

Een bord als dit is uitgerust met een zonnecel en LED lampen. Zodra iemand zich rondom de oversteekplaats beweegt gaan de lichten knipperen.

Slechte of slecht onderhouden verkeersborden

Een onderzoek van TNO binnen de gemeente Utrecht leerde dat 15% van de onvoldoende onderhouden verkeersborden mogelijk verkeersonveilige situaties oplevert. Een ander onderzoek zegt dat na acht jaar nog maar 50% van de borden voldoet aan de eisen van retroflectie en na twaalf jaar geen enkel bord meer.

Soms is overheden niet bekend dat een bord onvoldoende zichtbaar is, soms is er te weinig geld voor onderhoud of te weinig kennis. Het is in elk geval duidelijk dat goede verkeersborden belangrijk zijn.

Woud aan borden

Veel gemeenten hebben de bijl gezet in het woud aan borden dat in de loop der jaren is ontstaan. Zo schijnt de gemeente Spijkenisse al ruim 420 verkeersborden te hebben verwijderd. Andere gemeenten noemen aantallen van 20%. Zij doen dat niet alleen om onduidelijkheid door teveel borden tegelijk te voorkomen. Sommige gemeenten vinden dat de (historische) binnenstad er mooier uitziet zonder al die borden.

Dat is mooi, maar de wegbeheerder moet er wel voor zorgen dat verwarring bij verkeersdeelnemers wordt voorkomen. Want verwarring kan tot schade leiden en dus tot aansprakelijkheid. En bovendien tot ongewenst gedrag. En dat kan zonder borden niet bekeurd worden.

Conclusie

Overheden moeten ervoor waken niet teveel borden bij elkaar te plaatsen, want daar let niemand meer op. Maar verkeersborden zijn enorm belangrijk om te beslissen wat we waar mogen doen. Die borden moet zo duidelijk mogelijk zijn, en liefst zo nieuw mogelijk. Of in elk geval goed onderhouden. Ook komen er regelmatig nieuwe borden bij, zoals laadpaalborden of attentieborden. Al die borden, wegbebakening en zaken als straatmeubilair worden onder meer geleverd door Erdi.

Onderdelen (o.a. Jeep)

Autodoc.nl

Onderdelenlijn voor gebruikte, tweedehands, revisie en nieuwe auto-onderdelen

www.topautoonderdelen.nl

Facebook